Skip to content →

Agnieszka Kasprzycka – ustawienia systemowe i coaching

Agnieszka Kasprzycka fotografia
fot. Dorota Zaim

Wspieram ludzi w poszukiwaniu pracy z sensem, wykorzystywaniu pełni potencjału i talentów.  W ustawieniach i coachingu systemowym daję dostęp do informacji prowadzących do skutecznej zmiany, realizacji celów, pokonania barier i blokad, odkrycia sił i mechanizmów wpływających na nasze życie, pracę, biznes. Od informacji, wiedzy i świadomości zaczyna się zmiana. Zapraszam na warsztaty i sesje indywidualne ustawień systemowych oraz coaching grupowy.

Wspieram firmy, organizacje, menedżerów i właścicieli firm w rozwiązywaniu problemów, które nie poddają się sterowaniu przy użyciu konwencjonalnych metod stosowanych w zarządzaniu. Tu organizacyjne ustawienia systemowe, w których postrzegamy firmę jak żywy system, pozwalają dotrzeć do informacji stanowiącej klucz  do rozwiązania problemów i dźwignię natychmiastowego wprowadzenia zmiany.

Wspieram coachów w rozwoju profesjonalnym –zapraszam do grup superwizyjnych.

Zapraszam też do Przestrzeni Systemowego Rozwoju InfoScena.

Fascynują mnie innowacyjne trendy w zarządzaniu biznesem związane z partycypacją, turkusowym przywództwem i systemowym postrzeganiem firmy i jej miejsca w otoczeniu rynkowym, w świecie. Propaguję myślenie systemowe w życiu i zarządzaniu biznesem. Bliskie są mi idee zespołu Presencing Institute przekazywane w ramach U.Lab Leading From the Emerging Future.

Z wykształcenia jestem informatykiem (MIM UW), księgową i kontrolerem finansowym (SGH), menedżerem projektów (SWPS), trenerem NLP (PINLP), coachem (MultiLevelCoaching) . Moje doświadczenie zawodowe to role konsultanta, analityka i menedżera projektów IT we  wdrożeniach zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami, trenera biznesu i coacha a także Prezesa Izby Coachingu w Polsce w latach 2012-2017. Rozległe doświadczenie pozwala mi rozumieć biznes i systemowe powiązania, które w nim zachodzą.

Obecnie koncentruję się na pracy systemowej w rozwoju ludzi i organizacji. A rozwój własny, udział w wielu szkoleniach i warsztatach oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie prowadzenia warsztatów, szkoleń i coachingu sprawia, że moje umiejętności są dobrze ugruntowane.

Z ustawieniami systemowymi zetknęłam się po raz pierwszy w 2005 a od 2009, po ukończeniu pierwszych szkoleń, prowadzę konsultacje i warsztaty. W 2011 ukończyłam dwuletnie szkolenie ustawień systemowych metodą Berta Hellingera (Taunus Institut,Bad Homburg, Gerhard Walper) uzyskując certyfikat terapeuty ustawień systemowych. Pogłębiona znajomość rodzinnych ustawień systemowych dopełnia moją pracę w obszarze coachingu, pracy i biznesu dając możliwość pracy także z aspektami osobistymi i uwarunkowaniami rodzinnymi – gdy jest taka potrzeba i gotowość ze strony klienta.  A bywa tak także w obszarze, zdawało by się czysto organizacyjnym, gdy konsultacja systemowa dotyczy firmy rodzinnej.

akredytacja-izba-coachingu-100_100

Jestem członkiem założycielem Izby Coachingu  i Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu.