Agnieszka Kasprzycka
Zapraszam informatyków, menedżerów IT i zespoły projektowe na coaching grupowy, zespołowy i indywidualny

Agnieszka Kasprzycka

Jestem coachem i trenerem biznesu, informatykiem oraz Prezesem Izby Coachingu w Polsce.

Wspieram rozwój zawodowy i biznesowy informatyków, zespołów projektowych  i firm IT. Prowadzę coaching i szkolenia połączone z coachingiem dla IT i biznesu.

Prowadzę też coaching i konsultacje systemowe dla przedsiębiorców, osób wykonujących  wolny zawód oraz  tych, którzy poszukują sensu swojej pracy.
akredytacja-izba-coachingu-100_100

Jestem coachem akredytowanym przez Izbę Coachingu w Polsce.

Ukończyłam informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowałam jako konsultant IT, analityk, szefowa zespołu i menedżer projektu zajmując sie wdrożeniami systemów informatycznych, w tym klasy ERP. To doświadczenie skłoniło mnie do zainteresowania się głębiej psychologicznymi aspektami pracy ludzi i zespołów. Tu bowiem dostrzegałam stale deficyty w grupach projektowych.  Nie ma sukcesu indywidualnego ani sukcesu projektu bez zaangażowania, dobrej komunikacji i współpracy w zespole, poczucia sensu wykonywanych zadań  i systemowego patrzenia na to, co, jak i dla kogo się robi.

Zapraszam zatem do rozwoju świadomości i umiejętności, by czerpać radość z pracy i cieszyć się jej owocami. Sprawność techniczna i metodyki projektowe  są ważne ale pracę wykonujemy my, ludzie dla innych ludzi. Musimy umieć się sprawnie porozumiewać, rozwiązywać konflikty, współpracować w grupie i z interesariuszami, wreszcie czerpać satysfakcję z tego, co robimy. A tego wszystkiego uczymy się najlepiej w procesie coachingu.

Zapraszam na coaching indywidualny w rozwoju kariery w IT i własnego biznesu.

Firmy informatyczne zapraszam do kontaktu – omówimy, jak mogę wesprzeć sukces Państwa projektów, zespołów i menedżerów.

Wiecej Informacji o mnie tutaj.